Зарежда Събития

« Всички Събития

 • Това събитие е минало събитие.

Национален XC Шампионат – Въздушна Битка 2021

2021-08-04 - 2021-08-08

В Памет на Мицо

20 години след първата Въздушна битка, имаме удоволствието да организираме XC състезание на едни от най-популярните места за летене за Софиянци : Витоша и Коняво. Очакват ни интригуващи задачи в район, сравнително рядко използван за състезание. Състезанието е ниско-бюджетно, тип приятелско съботно-неделно летене, но е със статут на Национален Шампионат 😊

Дати : 05/08 – 08/08/2021.

Състезанието е регистрирано като FAI CAT II

Организатори : КЛУБ ЗА ВЪЗДУШНИ СПОРТОВЕ АТЛАС-СОФИЯ, Георги Йорданов, Ирина Иванова, Теодора Величкова и всички, които имат желание да помогнат.

Meet Director : Ирина Иванова irinai@abv.bg +359893645641 / +359882886900

Стартове:

 • Витоша – Комини (С/СИ) – 30 минути с автомобил от кв. Драгалевци +20 минути ходене пеша. / Задачи в посока Рила, Верила, Благоевград/
 • Конявска Планина (ЮЗ/Ю/ЮИ) – достъп с автомобил – 40 минути – от „Ресторант Дървената къща – Стражата“, намиращ се на главния път София – Кюстендил. /Задачи в посока Рила, Перник/
 • Иглика (СЗ) – резервен – 30 минути от Кюстендил +10 минути ходене пеша / Задачи в посока Рила/

Транспорт собствен. Организаторите ще осигурят шофьори / координация за прибиране. Допълнително заплащане на място.

HQ: хижа “Алеко” – Витоша

Програма:

 • Пристигане и записване: 04/08/2021, 17:00 – 19:00 часа.
 • Safety Briefing: 04/08/2021, 19:30 – 20:00 часа
 • Състезателни дни: 05/08 – 07/08, 9:30 – 18:30
 • Резервен ден (при по-малко от 3 валидни състезателни дни): 08/08, 9:30 – 18:30

Програма (примерна дневна за състезателните дни 05/08 – 07/08):

 • 9:30 – Брифинг в HQ – Meet Director + Task committee.
 • 10:00 – Тръгване към старта за деня
 • 12:00 – Брифинг на старта
 • 12:30 – 18:30 – Задача.

Изисквания към пилотите: валиден FAI лиценз Para Pro 5. Участници с по-нисък клас лиценз се допускат по индивидуална преценка на организаторите. Задължително е, всеки състезател да разполага със смартфон с предпочитано от него приложение за лайвтракинг и лайвтракинга да е включен по време на полета.

Канал за комуникация: Telegram

Резултати: https://xc.bnac.bg/event/sofia-xc-aerobattle-2021/results/

ЗАПИСВАНЕ

Local Regulations

Точки за състезанието: CUP GPX KML WPT(FS)


In memory of Mitso

20 years after first Aerobattle competition, we have the pleasure to invite you again to the most popular flying places around Sofia: Vithsha and Konyavo. In front of us are exciting tasks in this beautiful region. The competition is low-budget and will be more like weekend flying, but it has a status of National Bulgarian Championship 😊

Dates: 05/08 – 08/08/2021.

The competition is sanctioned as FAI CAT II

Organizers: Club Atlas – Sofia, Georgi Yordanov, Irina Ivanova, Teodora Velichkova and others.

Meet Director : Irina Ivanova irinai@abv.bg +359893645641 / +359882886900

Take-offs:

 • Vitosha – Komini (N/NE) – 30 minutes by car from Dragalevtsi +20 minutes walking. / possible task directions towards Rila, Verila and Blagoevgrad/
 • Konavska mountain (SW/S/SE) – accessible by car – 40 minutes from „Wooden House – Strazhata“ restaurant, located on the main road Sofia – Kyustendil. /possible task directions towards Rila and Pernik/
 • Osogovska mountain – Iglika (NW) – (reserve take-off) – 30 minutes from Kyustendil +10 minutes walking /possible task directions towards Rila/

You must use your own transport. The organizers will ensure availability of drivers and retrieve coordination. Retrieval will be paid to the dirvers.

HQ: “Aleko” hut – Vitosha

Program:

 • Arrival and registration: 04/08/2021, 17:00 – 19:00 h
 • Safety Briefing: 04/08/2021, 19:30 – 20:00 h
 • Competition days: 05/08 – 07/08, 9:30 – 18:30 h
 • Reserve competition day (in case of less than 3 valid tasks): 08/08, 9:30 – 18:30 h

Daily schedule for the competition days 05/08 – 07/08:

 • 9:30 – Briefing at the HQ – Meet Director + Task committee.
 • 10:00 – Transport to the take-off for the day
 • 12:00 – Briefing at the take-off
 • 12:30 – 18:30 – Competition task

Pilot requirements: valid FAI license Para Pro 5  (pilots holding Para Pro 4 will be allowed to participate on organizer’s discretion). Smartphone with mobile data and livetracking app.

Official communication: Telegram

Results: https://xc.bnac.bg/event/sofia-xc-aerobattle-2021/results/

REGISTRATION

Local Regulations

Waypoints: CUP GPX KML WPT(FS)

Детайли

Начало:
2021-08-04
Край:
2021-08-08
Категория за Събитие:

Организатор

Клуб за въздушни спортове Атлас
Телефон:
+359893645641

Място

хижа Алеко
H7MR+3V Sofia + Google Map